Oblicz swoją roczną korzyść podatkową przy otwartym IKZE

Obrazek - Skarbonka

Sprawdź przysługującą Ci korzyść podatkową oraz maksymalną kwotę wpłat na konto IKZE.

 
 


Pamiętaj! Twoja korzyść podatkowa w tym roku jest uzależniona od twoich tegorocznych dochodów, sposobu opodatkowania oraz wysokości wpłat na IKZE w danym roku.

Oblicz wysokość przyszłej emerytury z IKE

Obrazek - Portfel

Wprowadź podstawowe dane

 
 

Z uwagi na zmienność w czasie wielu czynników branych pod uwagę przy wyliczaniu inwestycji w IKE i IKZE uzyskane wyniki mają wyłącznie charakter szacunkowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych wartości. W wyliczeniach założono stopę zwrotu z inwestycji na poziomie 4,5% w okresie oszczędzania.

Kalkulator oparty jest na założeniu, że Oszczędzający nie gromadzi oszczędności nawięcej niż jednym IKE i IKZE.

Niniejszy kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z działaniem kalkulatora.

IKE i IKZE to produkty dające możliwość długofalowego odkładania na emeryturę. W przypadku IKE skorzystanie z pełni przysługujących preferencji podatkowych jest możliwe dopiero po osiągnięciu 60. roku życia bądź nabyciu uprawnień emerytalnych i osiągnięciu 55. roku życia oraz po spełnieniu jednego z dwóch warunków: wpłacania na IKE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych lub wpłacenie ponad połowy wartości wpłat co najmniej na 5 lat przed zawnioskowaniem o wypłatę. W przypadku IKZE skorzystanie z pełni przysługujących preferencji podatkowych jest możliwe dopiero po osiągnięciu 65. roku życia oraz dokonywania wpłat na IKZE przez co najmniej 5 lat.

1Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia mogą cieszyć się wyższym limitem wpłat na IKZE (1,8-krotność prognozowanego średniego miesięcznego wynagrodzenia).