• Zarejestruj się
 • Zrób przelew weryfikacyjny
 • Zaloguj się
 • Uzupełnij dane
 • Zaakceptuj oświadczenia
 • Sfinalizuj wniosek
 • Odbierz potwierdzenie
 • Wpłać środki

Zakładasz Rachunek IKZE

Zobacz jak wygląda ten proces
Uwaga! Rachunek IKZE w Nationale-Nederlanden DFE jest przeznaczony dla osób w wieku od 18 do 60 lat.

Nationale-Nederlanden
Krok 1
Zarejestruj się
Wpisz swoje imię, drugię imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
Nationale-Nederlanden
Krok 2
Wykonaj przelew weryfikacyjny
Przelej 1 zł ze swojego konta. Na tej podstawie zweryfikujemy Twoją tożsamość.
Nationale-Nederlanden
Krok 3
Zaloguj się
Użyj linku który otrzymasz e-mailem oraz jednorazowego hasła przesłanego SMS-em. Po zalogowaniu ustaw własne hasło.
Nationale-Nederlanden
Krok 4
Uzupełnij dodatkowe dane
Uzupełnij dodatkowe dane osobowe i adresowe.
Nationale-Nederlanden
Krok 5
Zaakceptuj zgody
Zaakceptuj wymagane oświadczenia oraz zgody.
Nationale-Nederlanden
Krok 6
Sfinalizuj wniosek
Sfinalizuj wniosek i potwierdź chęć zawarcia umowy.
Nationale-Nederlanden
Krok 7
Umowa została zawarta
Jej treść oraz potwierdzenie zawarcia umowy otrzymasz e-mailem. Dokumenty są dostępne również w Serwisie Klienta.
Nationale-Nederlanden
Krok 8
Twoje konto zostało otwarte
Wpłać środki na rachunek - numer konta do wpłat znajdziesz w treści umowy oraz w Serwisie Klienta.

1. Zarejestruj się

Wpisz podstawowe dane: imię, drugie imię oraz nazwisko.

Upewnij się, że wpisałeś/aś dane identyczne jak w Twoim koncie bankowym, z którego zrobisz przelew weryfikacyjny.
Na podstawie wpisanych danych oraz danych zawartych w przelewie weryfikacyjnym potwierdzimy Twoją tożsamość.

Wpisz również Twój e-mail oraz numer telefonu.

Na podany e-mail otrzymasz link, dzięki któremu zalogujesz się do Serwisu Klienta.
Hasło do pierwszego logowania otrzymasz w wiadomości SMS.

Pola oznaczone * są wymagane.

 
 

Administratorem Twoich danych jest Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie.
Przetwarzamy Twoje dane w związku z zawarciem umowy o prowadzenie IKE/IKZE.

Kto jest administratorem Twoich danych i jak się z nim skontaktować?
Administratorem Twoich danych jest Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny (DFE) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 12, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 12.
Aby się z nami skontaktować, możesz:

 • wysłać list na adres naszej siedziby: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa,
 • przyjść do naszego oddziału lub
 • wysłać e-mail na: info@nn.pl.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Możesz się z nim kontaktować w sprawach, które dotyczą danych osobowych. Jeśli chcesz to zrobić, wyślij e-mail na: iod@nn.pl.
Po co nam Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane, w zakresie umożliwiającym nam Twoją identyfikację i realizację poniższych celów:

 • zawarcia i wykonania umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego/indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKE/IKZE), co wiąże się z przetwarzaniem danych zawartych w dostarczonej nam przez Ciebie dokumentacji, na podstawie przepisów prawa,
 • zapobiegamy przestępstwom na naszą szkodę – przeciwdziałamy i ścigamy takie przestępstwa, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
 • w naszym prawnie uzasadnionym interesie leży również dochodzenie roszczeń z zawieranych przez nas umów oraz obrona przed kierowanymi przeciwko nam roszczeniami,
 • jako administrator danych możemy także przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych - prowadzimy działania analityczne z wykorzystaniem Twoich danych oraz dokonujemy profilowania; pozwala nam to lepiej poznać Twoje oczekiwania, oceniać efektywność naszych działań oraz ich jakość.

Przez jak długo przetwarzane są Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez 50 lat – do tego zobowiązują nas przepisy.
Kiedy możemy przekazywać dane innym podmiotom?
Możemy przekazywać Twoje dane innym podmiotom (tzw. odbiorcom), aby w sposób prawidłowy realizować umowę i zapewnić odpowiednią organizację naszego przedsiębiorstwa. Odbiorcami tymi są w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych, call center, agenci transferowi. Z każdym z tych podmiotów posiadamy stosowną umowę, w której nakładamy na nie szczegółowe obowiązki związane z przetwarzaniem Twoich danych – tak, aby były one bezpieczne.
Część z tych podmiotów może mieć siedzibę w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazujemy wtedy dane na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, która stwierdza, że dane będą odpowiednio chronione. A gdy jej nie ma – zawieramy tzw. standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską. Jeśli chcesz otrzymać kopię tych klauzul, napisz do nas na: iod@nn.pl.
Jakie masz prawa?
Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz możesz zażądać, żebyśmy je sprostowali, np. jeśli okaże się, że jest w nich błąd, lub gdy zmienisz numer telefonu czy adres,
 • być zapomnianym – możesz więc zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane,
 • żądania, abyśmy ograniczyli ich przetwarzanie,
 • otrzymać od nas swoje dane osobowe – przekażemy je w powszechnie odczytywanym formacie (np. PDF) Tobie lub innemu administratorowi danych, którego wskażesz,
 • tam, gdzie wskazaliśmy nasz prawnie uzasadniony interes jako podstawę przetwarzania Twoich danych, możesz wnieść tzw. sprzeciw wobec ich przetwarzania, np. celach marketingowych.
 • wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W następnym kroku zrobisz przelew weryfikacyjny na konto Nationale-Nederlanden DFE.